Jag väntade i timmar, i tusen år
Trodde att du på nåt sätt kunde läka mina sår
Men det hände aldrig
så nu packar jag väskan, reser mig upp och går.