Lukasevangeliet

Jag brukar spela fotboll med Frida och Denice. Vi ska skapa ett lag. Korpen.
Vi brukar läsa bibeln tillsammans. Vi predrikar även.
Detta är saker ur min verklighet